Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Fagområdene > Film, TV og kultur > Kulturprosjektledelse

Årsstudium

Bachelor

Veien videre

Ansatte

Kulturprosjektledelse

Kulturprosjektledelse Kulturnatt

Festivaler, utstillinger og konserter er opplevelser folk snakker om. Vil du være den som får ting til å skje? Brenner du inne med gode ideer, og vil sette de ut i live? Kulturprosjektledelse er en av Norges mest levende og praktiske utdannelser.

Hva blir du
Med Bachelor i kulturprosjektledelse (KPL) får du erfaring som gjør deg klar til å jobbe profesjonelt i ansvarlige stillinger som f.eks. festival- og konsertarrangør, manager, produsent og tilrettelegger for kultur og media over hele landet. 

 
Års- og bachelorstudiet
Allerede fra studiestart settes du inn i arbeidsoppgaver knyttet til festivaler, og jobber gjennom studiet med Jazzincubator, Kulturnatt og Amandus-festivalen. Du får erfaring fra både produksjon og stab, ledelse, koordinering og praktisk gjennomføring. Du blir en del av bransjen fra første stund, og er den som får ting til å skje.

Les mer om studenter som jobber med Kulturnatt.

Studiet setter teorien ut i praksis, med temaer som:
• Prosjektarbeid og festivaler
• Markedsføring
• Kulturpolitikk og –økonomi
• Kultur, livsstil og identitet
Gjennom studiet får du godt grunnlag til å kunne utvikle og gjennomføre kulturprosjekter. Femte semester kan tas i utlandet. I forbindelse med bacheloroppgaven i sjette semester har studentene utplassering i en bedrift, der de jobber med f.eks. forarbeid av arrangementer.

Videre studier
Etter fullført Bachelor i kulturprosjektledelse er du kvalifisert for Master i film- og fjernsynsvitenskap eller Master i innovasjon ved HiL. Det tilbys også en rekke masterstudier i kultur og ledelse, og mediefag ved andre høgskoler og universiteter.

Les mer om hverdagen på studiet:

Sist oppdatert: Anne Mørkve 18.02.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L