Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Fagområdene > Helse- og sosialfag

Helse- og sosialfag

Barnevernstudenter før avreise til praksisopphold i Palestina høsten 2010

Fra venstre: Vigdis Fjellstad, Keziban Derbent, Tika Louice McNeill, Ingvild Berg Opland og Jon Erik Ringen

Helse- og sosialsektoren stiller store krav til medarbeidernes
kunnskap om og interesse for mennesker.
 

Barnevern

Studiet kvalifiserer deg til arbeid med utsatte barn og unge, og familiene deres. Barnevernspedagoger arbeider med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og behandling.

Sosialt arbeid

Bachelorstudiet passer for deg som vil arbeide med sosiale problemer på ulike felt og med ulike målgrupper. Studiet vektlegger kunnskap om sosiale problemers årsakssammenheng, og strukturer som påvirker menneskers liv. Yrkestittelen er sosionom.

Vernepleie

Som vernepleier er du kvalifisert til å utføre miljøarbeid, rehabilitering og samfunnsarbeid i forhold til mennesker med ulike funksjonsvansker og bistandsbehov. I utdanningen vektlegges møtet mellom mennesker og menneskets behov, ressurser og utviklingsmuligheter. Som vernepleier får du helsefaglig kompetanse som inkluderer å administrere og håndtere legemidler og du blir autorisert som helsepersonell.

Master

Master i Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC) gir deg som yrkesutøver kompetanse innenfor helsefremmende arbeid, omsorg og utvikling i lokalsamfunnet.

Master i Karriereveiledning utvikler din personlige kompetanse til å håndtere utfordringer i yrket i ditt arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriereveiledning.

Master i Psykososialt arbeid med barn og unge skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere i/for psykososialt arbeid med barn og unge på ulike ulike nivåer i samfunnet.

Masterstudiet i Sosialfaglig arbeid med barn og unge utvikler din kompetanse i forebyggende og behandlende arbeid.

Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 11.05.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L