Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Fagområdene > Innovasjon, økonomi og ledelse

Innovasjon, økonomi og ledelse

Høgskolen tilbyr flere utdanninger på bachelor- og masternivå innen økonomi, administrasjon, innovasjon og ledelse.

Kulturprosjektledelse

Stadig flere kulturaktiviteter blir organisert som prosjekt - det være seg festivaler, utstillinger, teaterproduksjoner, konserter eller nettbaserte kulturprosjekter. Bachelor i kulturprosjektledelse er et skreddersydd studium for deg som ønsker å utvikle og gjennomføre kreative prosjekter i
kultursektoren. Årsstudiet egner seg for deg som har interesse for kulturfag og som ønsker en påbygning. Studiet gjør deg i stand til å lede kulturprosjekter.

Økonomi og administrasjon

Ingen bedrifter lever lenge uten gode økonomer. Med en bachelor i økonomi og administrasjon får du en god plattform som representerer veldig mange muligheter senere. Du kan også ta et årsstudium dersom du ønsker grunnleggende kunnskap, eller lurer på om en bachelorutdanning innen dette området er riktig for deg. Les mer om økonomi og administrasjonstudiet her.

Organisasjon og ledelse

Bachelorstudiet er for deg som ønsker å arbeide med organisasjon, ledelse, administrasjon og personalarbeid (HR-arbeid) innenfor alle deler av arbeids- og samfunnslivet.

Sport Management

Er du interessert i kombinasjonen idrett, organisasjon og ledelse kan Bachelor i Sport Management være et aktuelt utdanningsalternativ for deg.

Master ved HiL

Masterstudiet i innovasjon gir deg kunnskap om utvikling av bedrifter og næringer, og setter næringsutvikling inn i et samfunnsmessig perspektiv. Det er mulig å velge spesialisering innen ledelse og organisering og økonomi.

Master i Public administration (bredde eller dybde) gir deg kunnskap om den rolle organisasjoner og organisasjonenes utforming spiller i offentlig forvaltning. Studiet setter forvaltningsutvikling inn i en flernivåkontekst med et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 08.04.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L