Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Fagområdene > Internasjonale studier med historie > Muligheter studiene gir deg videre

Muligheter studiene gir deg videre

Videre utdanning

En bachelor i Internasjonale studier med historie kan være utgangspunkt for flere ulike studier på mastergradsnivå, både i Norge og utenlands. Ved Høgskolen i Innlandet vil både fagfolk og studierådgivere kunne bistå deg i å legge planer som kan føre deg i de retninger du ønsker

Masterprogrammer innen internasjonale relasjoner, historie eller statsvitenskap, kan være aktuelle veier videre. Slike studieprogram finnes ved de største universitetene i Norge. Noen av disse kommer du direkte inn på, mens andre krever innpasning ved å ta eventuelle studieemner som ikke dekkes i Internasjonale studier med historie. I utlandet er det mange studietilbud, og tidligere studenter ved Internasjonale studier med historie har blant annet gått videre med studier i Tyskland, Sveits og England.

Noen eksempel på studier du kan søke deg direkte inn på:

Peace and Conflict Studies ved UiO (NB: Studenter fra Høgskolen i Innlandet kan kun søke seg direkte til den historiske studieretningen)

Modern International and Transnational History (master's two years), (ny engelsk-språklig Master ved UIO som studenter ved BAISH kan søke direkte opptak på når de er ferdig)

Master of Science in International Relations ved NMBU, Ås

Master i European Studies, ved NTNU

Peace and Conflict Transformation – master ved Universitetet i Tromsø / Norges Arktiske Universitet 

Master i Public Administration (MPA) ved HiL

Master i innovasjon ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer
(spesialisering i økonomi/ ledelse og organisering/ hovedmodell) 

Flere masterstudier i International Relations ved London School of Economics and Political Science.

Tidligere studenter du kan lese mer om:

Kristian Larsen (foto: privat)

Kristian Larsen. I dag jobber han som filmprodusent. Les mer

Elisabeth var på utveksling i Australia

 Elisabeth Sørbø Haug. Tok Master i International Relations på NMBU, Ås. Les mer

Judith Tesfaghiorghis studerer internasjonale studier med historie

 Judith Tesfaghiorghis. Praktikant hos Amnesty i Oslo. Les mer

Sist oppdatert: Ane-Gunhild Amirnejad 27.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L