Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Yrkesmuligheter

Studier er ikke rettet mot arbeid innen et bestemt yrke eller profesjon, for eksempel som ingeniør, lege eller sykepleier, men åpner, som andre samfunnsvitenskapelige og humanistiske utdanninger, mange ulike veier videre. Noen bruker utdanningen til å bli faglærere i grunn- eller videregående skole. Andre tar arbeid i private eller offentlige organisasjoner nasjonalt eller internasjonalt.

Når arbeidsgivere skriver i stillingsannonser at søkerne bør ha "høy analytisk kompetanse og god fremstillingsevne, muntlig og skriftlig", er det ofte tale om stillinger der du med slik innsikt vil kunne stille sterkt. Faginnholdet i studiet utvikler nemlig kompetanse som er etterspurt, og fordi vi stiller høye krav både til skriftlige og muntlige presentasjoner, oppøver du gjennom studieløpet viktige ferdigheter.

 

Hvert år i februar arrangerer vi karrieredag på faget.

Hver får du muligheter til å høre nærmere om mulighetene videre og treffe tidligere studenter.

 

Sist oppdatert: Ane-Gunhild Amirnejad 28.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L