Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Fagområdene > Juss

Bachelor

Master

Etter- og videreutdanning

Ansatte

Juss

Er du interessert i lov og rett, og tolkning av lover og regler?

Bachelorstudiet gir deg kunnskap om rettssystemet. Gjennom studiet øves studentene i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode. Studentene må også finne frem til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når juridiske spørsmål skal løses.

Master

Les mer her om videre masterstudier i rettsvitenskap.

Bachelor i juss kvalifiserer til direkte opptak til Master in Public Administration (MPA) ved HiL.
 

Sist oppdatert: Anne Mørkve 19.02.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L