Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Fagområdene > Pedagogikk

Pedagogikk

Pedagogikkstudentene er en fargerik gruppe

Her presenterer noen av dem studiet sitt under Åpen dag for videregående skoler. (Foto: Gro Vasbotten)

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og teorier fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie.
 

Årsstudium
Årsstudiet tar opp pedagogiske grunnlagsproblem og knytter disse til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Studiet passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i pedagogikk som fag eller som lurer på om videre studier i pedagogikk, samfunnsvitenskaplige fag eller lærerutdanning vil være noe for deg.

Bachelor
Bachelor i pedagogikk vil sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot individ-, gruppe-, organisasjonsog samfunnsnivå. Bachelorstudiet har i første studieår samme innhold som årsstudiet. I det andre og tredje studieåret utvikles og utdypes noen av de sentrale temaene. Studentene velger i tredje studieår fordypning i generell pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Master

Master i Karriereveiledning utvikler din personlige kompetanse til å håndtere utfordringer i yrket i ditt arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap i karriereveiledning.

Master i Pedagogikk gir innsikt og øving i vitenskapelig tenkning og i pedagogisk forskning. Studentene får anledning til å spesialisere seg innenfor ulike emner og forskningsområder.

Master i Spesialpedagogikk tar for seg forholdene for utsatte barn og unge. Studiet er spesielt rettet mot rådgivning og endringsprosesser, eller andre kontekster for læring.

Sist oppdatert: Anne Mørkve 18.02.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L