Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Fagområdene > Psykologi

Bachelor

 

Master

Studentpublikasjoner

Karrierevei

Innpass av emner

Ansatte

Forskning

Greening Organisations

Psykologi

Psykologi er studiet av atferd og mentale prosesser hos mennesket, og hvordan mennesket påvirker og påvirkes av miljøet.

Bachelor i psykologi gir deg både teoretisk og praktisk kunnskap om psykologiens kjerneområder som kognitiv-, biologisk-, utviklings-, sosial- og personlighetspsykologi i tillegg til en rekke andre områder. HiLs psykologistudium skiller seg spesielt fra andre bachelorstudier i psykologi i Norge med den praktiske undervisningen i form av datatester, eksperimenter og praktiske labøvelser. Med en bachelor fra Høgskolen i Lillehammer kan du arbeide innen det psykologiske fagfeltet på mange ulike områder i samfunnet. Ønsker du å bli psykolog, kan du søke kandidatstudiet i utlandet etter fullført bachelorgrad eller du må ta profesjonsstudiet ved et universitet. 

Fra høsten 2016 tilbyr ikke lenger høgskolen årsstudium i psykologi.

Innpass av emner

Har du spørsmål om innpass av tidligere beståtte psykologiemner / årsstudium, finner du informasjon om dette her

Innpass av tidligere psykologiemner 

Masterstudier i psykologi ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer

Ved fullført Bachelor i psykologi er masterstudiet i miljøpsykologi en videre studiemulighet. Studiet er rettet inn mot næringsliv og offentlig virksomhet og representerer en ny type psykologisk ekspertkunnskap. Særlig vektlegges kompetanse på samspill mellom menneske og omgivelser/ miljø innenfor et bredt spekter av arbeids- og livsområder. Sentralt i studiet er ulike aspekter ved universell utforming (UU).

Høgskolen i Innlandet - Lillehammer planlegger også en Master in Sports, Exercise, and Performance Psychology. 

Les mer om hverdagen på studiet:

Les mer om veien videre etter fullført bachelor:

Les mer om forskningsområder: 

Sist oppdatert: Ane-Gunhild Amirnejad 27.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L