Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Fagområdene > Reiseliv

Årsstudium

Bachelor

Master

Etter- og videreutdanning

Reiseliv

Er du interessert i å arbeide med markedsføring, salg og utvikling av reiselivsdestinasjoner, reiselivsbedrifter og turismeoppelvelser?
Studiene i reiseliv gir deg en bred og framtidsrettet kompetanse i en næring som er i vekst og i rask utvikling. Studiene legger vekt på å kombinere teori med praktiske tilnærminger. I flere studieemner vil en del av aktivitetene knyttes til praktiske problemstillinger.

Se studiene i reiseliv sin promoteringsside på Facebook.

Bli med i Facebook-gruppa til reiselivsstudiene ved HiL, og møt studenter, ansatte og søkere.

Reiselivsledelse

Bachelorutdanningen gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeidet med utvikling av konkurransedyktige attraksjoner og destinasjoner.  Gjennom den flerfaglige tilnærmingen vil du tilegne deg kunnskap og analytiske ferdigheter som gjør deg i stand til å arbeide med drifts-, og utviklingsoppgaver i private og offentlige virksomheter og destinasjoner.

Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser

Studiet gir deg en solid utdanning innen markedsføring og ledelse med fokus på å planlegge, utvikle og tilrettelegge for turismeopplevelser herunder å kunne starte og drive sin egen virksomhet. Utdanningen gir også kunnskap og ferdigheter til å planlegge og lede gjennomføringen av arrangementer og events.

Reiseliv og turisme

Dette er et årsstudium som passer for deg som ønsker grunnleggende kunnskap om reiselivsnæringen.

Masterstudier

Fullført bachelor ved reiselivsstudiene gir deg mulighet å søke på masterstudiene i innovasjon og Public Administration ved HiL og andre masterstudier i inn- og utland.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 14.03.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L