HiL > Studier > Ledige studieplasser høsten 2016

Nyttige lenker

Viktige frister for opptak

Lokalt opptak (SøknadsWeb)

Frister for opptak til høstsemesteret

1. mars:
Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet og for søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak.

15. april:
Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret

Uke 17:
Ledige studieplasser legges ut

Frist for opptak til vårsemesteret

1. november:

Ordinær søknadsfrist for opptak vårsemesteret 

.................

Samordna opptak (SO)

Frister for opptak til høstsemesteret

1. mars:
Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet og søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak.

15. april:
Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret

1. juli:
Frist for å omprioritere blant studiene du har søkt på, og for ettersending av vitnemål/kompetansebevis for utdanning som avsluttes om våren

20. juli:
Melding om opptak sendes ut

19. juli:
Oversikt over ledige studieplasser. Disse er søkbare fra 20. juli 

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende opptak rettes til:

Studenttorget
opptak@hil.no.
Tlf: 61 28 80 00

Ledige studieplasser høsten 2016

Alle søkere må laste opp dokumentasjon elektronisk i Søknadsweb. Se mer informasjon på Søknadsweb og under ofte stilte spørsmål.

Lokalt opptak (søknadsweb

Gjelder deltidsstudier, videreutdanninger og mastere.

Velkommen som søker til studier ved Høgskolen i Lillehammer!

Deltidsstudium/Videreutdanninger:

Sist oppdatert: Hans Josef Tandsether 13.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L