HiL > Studier > Ledige studieplasser våren 2015

Nyttige lenker

Viktige frister for opptak

Lokalt opptak (SøknadsWeb)

Frister for opptak til høstsemesteret

1. mars:
Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet og for søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak.

15. april:
Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret

Uke 17:
Ledige studieplasser legges ut

Frist for opptak til vårsemesteret

1. november:

Ordinær søknadsfrist for opptak vårsemesteret 

.................

Samordna opptak (SO)

Frister for opptak til høstsemesteret

1. mars:
Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet og søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak.

15. april:
Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret

1. juli:
Frist for å omprioritere blant studiene du har søkt på, og for ettersending av vitnemål/kompetansebevis for utdanning som avsluttes om våren

20. juli:
Melding om opptak sendes ut

19. juli:
Oversikt over ledige studieplasser. Disse er søkbare fra 20. juli 

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende opptak rettes til:

Studenttorget
opptak@hil.no.
Tlf: 61 28 81 02

Opptak våren 2015

Se oversikten under for hvilke studier som har ledige studieplasser i lokalt opptak våren 2015.

Løpende opptak: Studier som har ledige studieplasser etter ordinær søknadsfrist har løpende opptak. Det vil si at kvalifiserte søkere tilbys studieplass inntil studiet er fullt.

Lokalt opptak (søknadsweb

Gjelder deltidsstudier, videreutdanninger og mastere.

 

Studier med søknadsfrist

Samordna opptak (SO)

Gjelder alle års- og bachelorstudier på heltid samt Årsstudium i pedagogikk på deltid. Se oversikten til høyre for viktige frister.

Velkommen som søker til studier ved Høgskolen i Lillehammer! 

Sist oppdatert: Berit Kletthagen 07.04.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L