HiL > Studier > Opptak høsten 2017

Nyttige lenker

Viktige frister for opptak

Lokalt opptak (SøknadsWeb)

  • Frister for opptak til høstsemesteret

Søknadsfristen blir kunngjort senere grunnet arbeid med fusjon mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.

.

  • Frist for opptak til vårsemesteret

1. november:

Ordinær søknadsfrist for opptak vårsemesteret 

.................

Samordna opptak (SO)

  • Frister for opptak til høstsemesteret

1. mars:
Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet og søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak.

15. april:
Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret

1. juli:
Frist for å omprioritere blant studiene du har søkt på, og for ettersending av vitnemål/kompetansebevis for utdanning som avsluttes om våren

20. juli:
Melding om opptak sendes ut

19. juli:
Oversikt over ledige studieplasser. Disse er søkbare fra 20. juli 

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende opptak rettes til:

Studenttorget
opptak@hil.no.
Tlf: 61 28 80 00

Opptak høsten 2017

Alle søkere må laste opp dokumentasjon elektronisk i Søknadsweb. Se mer informasjon på Søknadsweb og under ofte stilte spørsmål.

Lokalt opptak (søknadsweb

Opptak til deltidsstudier, videreutdanninger og mastere vil bli lagt ut for søking 1. februar 2017. Søknadsfristen for lokalt opptak blir kunngjort senere grunnet arbeid med fusjon mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.

.

Opptak til Den norske filmskolen:

Den norske filmskolen tilbyr høsten 2017 en kunstfaglig utdanning på bachelor - og masternivå basert på teoretisk og praktisk undervisning. Du kan nå søke til studier ved filmskolen.

Opptaksfrist for bachelor: 9. januar 2017

Opptaksfrist for master: 5. januar og 24 januar 2017

Sist oppdatert: Ane-Gunhild Amirnejad 17.10.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L