Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Studiehåndbøker > Studiehåndbok 2010 - 2011

Studiehåndbok 2010 - 2011

Denne studiehåndboka viser HiLs studieportefølje for studieåret 2010/2011.

Årsstudier

Master

Bachelor

 

Etter- og videreutdanning

15 Deltid Bevaring, registrering og formidling 15
15 Deltid Bærekraftig samfunn 15
30 Deltid Coaching, selvledelse og organisasjonspsyk. kull 4 30
15 Deltid Elektroniske arkiver 15
15 Deltid Elevvurdering og læring 15
30 Deltid Fagdidaktikk i medier og kommunikasjon 30
15 Deltid Fagdidaktikk i medier og kommunikasjon 15
5 Deltid Farmakologi for ambulansepersonell 5
30 Deltid Formidling av historiske arkiver 30
15 Heltid Fotososiologi 15
15 Deltid Gruppeprosesser 15
30 Deltid Helserett 30
15 Deltid Interseksjonalitet 15
30 Deltid Karriereveiledning 30
30 Deltid Kommunikasjon, coaching og selvledelse. kull 5 30
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
10 Deltid Kompetent 1 (for overnattings- og serveringspers.) 10
15 Deltid Kunstfilosofi og estetikk 15
15 Deltid Ledelse i skoler og barnehager i utvikling 15
15 Deltid Lesing og skriving (vår 2011) 15
30 Deltid Lønns- og personalarbeid 30
15 Deltid LøPe - Påbygningsstudium Personalarbeid 15
15 Deltid Mestring av rusepisoder (MARTA) 15
30 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygning (vår 2011) 30
60 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning (Kull 2010-2012) 60
60 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning (Kull 2011-2013) 60
30 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygning (vår 2010) 30
15 Deltid Norsk filmhistorie 15
15 Heltid Norwegian culture and society 15
15 Deltid Pengespillavhengighet problemskapende dataspilling 15
30 Deltid Personalutvikling og ledelse 1 30
60 Deltid Psykososialt arbeid med barn og unge - videreutd 60
30 Deltid SAMPLAN 30
7,5 Deltid Spansk kultur fra den spansktalende verden 7,5
30 Deltid Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering 30
15 Deltid Språk og kommunikasjon 15
30 Deltid Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen 30
30 Deltid Lønns- og personalarbeid (oppstart vår 2011) 30
60 Deltid Videreutdanning i veiledning 60
15 Deltid Økonomisk rådgivning 15
   
     
Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 14.07.2011

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L