Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Studiehåndbøker > Studiehåndbok 2012-2013

Studiehåndbok 2012 - 2013

Denne siden viser HiLs studieportefølje for studieåret 2012/2013

Årsstudier

Master

Bachelor

PhD/forskerutdanning

(kommer)

   
   

Etter- og videreutdanning

15 Deltid Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid 15
Heltid Arrangementsutvikling og ledelse 2013 brosjyre
15 Deltid Arrangementsutvikling- og ledelse 15
15 Deltid Barnevern i et minoritetsperspektiv 15
15 Deltid Barnevernfaglig utredningsarbeid 15
15 Deltid Basiskurs attføring 15
30 Heltid Disability studies in education and social work 30
15 Deltid Elektroniske arkiver 15
15 Deltid Elevvurdering og læring 1 - nettbasert 15
15 Deltid Elevvurdering og læring 2 15
15 Deltid Empowerment - perspektiver og praksis 15
5 Deltid Farmakologi for ambulansepersonell - nettbasert 5
5 Deltid Farmakologi for ambulansepersonell 5
30 Deltid Filmmusikk-komposisjon 30
15 Deltid Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge 15
15 Deltid Fotososiologi 15
15 Deltid Grunnleggende prinsipper for arkivfaget 15
30 Deltid Helserett 30
15 Deltid Høgskolepedagogikk 15
15 Deltid Internasjonal politisk økonomi 15
30 Deltid Karriereveiledning 30
15 Deltid Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 15
15 Deltid Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid 15
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
30 Deltid Ledelse av prosesser 30
30 Heltid Ledelsesutvikling for Tyrilistiftelsen 30
30 Deltid Lederutvikling LUPOS - Helsefremmende ledelse 30
30 Deltid Læringsledelse og vurdering 30
30 Deltid Lønns- og personalarbeid 30
5 Deltid Menneskets anatomi og fysiologi 5
30 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygning Kull 3 30
60 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning (Kull 2013-2014) 60
15 Deltid Norsk filmhistorie 15
15 Deltid KS-studium Norsk kommunesektor og EU/EØS 15
15 Heltid Norwegian culture and society 15
15 Heltid/deltid Næringspolitikk og næringsutvikling 15
30 Heltid/deltid Pedagogikk årsstudium, del 2 30
15 Deltid Pengespillavhengighet problemskapende dataspilling 15
15 Deltid Personalarbeid 15
30 Deltid Personalutvikling og ledelse 1 30
15 Deltid Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge 15
15 Heltid/deltid Politikk, planlegging og partnerskap 15
60 Deltid Psykososialt arbeid med barn og unge 60
15 Deltid Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse 15
30 Deltid Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering 30
30 Deltid Språk, lesing, skriving 30
15 Deltid Studentveiledning i praksis 15
60 Deltid Veiledning 60
30 Deltid Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen 30
60 Deltid Barnehagepedagogikk 60
30 Deltid Helse og Omsorg i Plan 30
15 Deltid Vitenskapsteori og forskningsmetode 15
15 Deltid Økonomisk rådgivning 15
Sist oppdatert: Administrator User 27.11.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L