Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Studiehåndbøker > Studiehåndbok 2013-2014

Studiehåndbok 2013 - 2014

Denne siden viser HiLs studieportefølje for studieåret 2013/2014

Årsstudier

Master

Bachelor

PhD/forskerutdanning

(kommer)

   
   

Etter- og videreutdanning

15 Deltid Personalarbeid påbygningsstudium 15
15 Deltid Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid 15
15 Deltid Arbeidsrettet oppfølging (emne2) 15
7,5 Deltid Arkiv- og informasjonssikkerhet 7,5
15 Deltid Assistentkompetanse i barnehagen 15
15 Deltid Barnevern i et minoritetsperspektiv 15
15 Deltid Barnevernfaglig utredningsarbeid 15
15 Deltid Basiskurs attføring 15
15 Deltid Bærekraftig samfunn 15
30 Heltid Disability studies in education and social work 30
15 Deltid Dokumentarfilmhistorie 15
15 Deltid Elektroniske arkiver 15
15 Deltid Elevvurdering og læring 1 15
15 Deltid Entreprenørskap og utviklingsaktører 15
15 Deltid Etikk og moralske problemer 15
15 Deltid EU/EØS-forvaltning 15
5 Deltid Farmakologi for ambulansepersonell - nettbasert 5
5 Deltid Farmakologi for ambulansepersonell 5
30 Deltid Filmmusikk-komposisjon 30
15 Deltid Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge 15
15 Deltid Fotososiologi 15
15 Deltid Grunnleggende prinsipper for arkivfaget 15
30 Deltid Helserett 30
15 Deltid Innovasjon i tjenesteyting 15
15 Deltid Internasjonal politikk 15
15 Deltid Internasjonal politisk økonomi 15
30 Deltid Karriereveiledning 30
15 Deltid Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 15
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
7,5 Deltid Langtidslagring av elektronisk arkiv 7,5
30 Deltid Ledelse av prosesser 30
30 Heltid Ledelsesutvikling for Tyrilistiftelsen 30
30 Deltid Lederutviklingsprogrammet Helsefremmende ledelse 30
30 Deltid Læringsledelse og vurdering 30
30 Deltid Lønns- og personalarbeid 30
15 Deltid Lønnsarbeid 15
5 Deltid Menneskets anatomi og fysiologi 5
30 Deltid Nasjonal Innovasjonsskole for kommunesektoren 30
30 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygning 30
60 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning 60
15 Deltid Norsk filmhistorie 15
15 Deltid KS-studium Norsk kommunesektor og EU/EØS 15
15 Heltid Norwegian culture and society 15
7,5 Deltid Ny GIV - Lese-og skriveopplæring 7,5
7,5 Deltid NY GIV - Regning 7,5
15 Heltid/deltid Næringspolitikk og næringsutvikling 15
15 Deltid Organisasjonsutforming i offentlig sektor 15
30 Heltid/deltid Pedagogikk årsstudium, del 2 30
15 Deltid Pedagogisk kompetanseutvikling 15
15 Deltid Spilleavhengighet problemskapende dataspilling 15
15 Deltid Personalarbeid 15
30 Deltid Personalutvikling og ledelse 1 30
15 Deltid Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge 15
15 Heltid/deltid Politikk, planlegging og partnerskap 15
60 Deltid Psykososialt arbeid med barn og unge 60
15 Deltid Rådgivning og veiledning I 15
15 Deltid Rådgivning og veiledning II 15
15 Deltid Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse 15
30 Deltid Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering 30
30 Deltid Språk, lesing, skriving 30
15 Deltid Studentveiledning i praksis 15
60 Deltid Tverrfaglig veiledning 60
30 Deltid Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen 30
30 Deltid Veksthus for ledere i kommunal sektor 30
60 Heltid/deltid Barnehagepedagogikk 60
60 Deltid Videreutdanning i rådgivning 60
30 Deltid Videreutdanning i rådgivning 1 30
30 Deltid Helse og omsorg i Plan 30
15 Deltid Vitenskapsteori og forskningsmetode 15
15 Deltid Økonomisk rådgivning 15
Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 16.12.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L