Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Studiehåndbøker > Studiehåndbok 2015-2016

Studiehåndbok 2015 - 2016

Denne siden viser HiLs studieportefølje for studieåret 2015/2016

Årsstudier

Master

Bachelor

PhD/forskerutdanning

(kommer)

   
   

Etter- og videreutdanning

15 Deltid Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid 15
15 Deltid Arbeidsrettet oppfølging (emne2) 15
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
15 Deltid Assistentkompetanse i barnehagen 15
180 Deltid Vernepleie_deltid 180
15 Deltid Barnevern i et minoritetsperspektiv 15
15 Deltid Barnevernfaglig utredningsarbeid 15
15 Deltid Basiskurs attføring 15
Heltid Brosjyre Digital sikkerhetskultur
Heltid Brosjyre Ledelse av tverrfaglige prosesser 2016
15 Deltid Digital sikkerhetskultur 15
30 Heltid Disability studies in education and social work 30
15 Deltid Dokumentarfilmhistorie 15
15 Deltid Elevvurdering og læring 1 15
15 Deltid Elevvurdering og læring 2 15
15 Deltid Entreprenørskap 15
15 Deltid Etikk og moralske problemer 15
15 Deltid EU/EØS-forvaltning 15
30 Deltid Filmmusikk-komposisjon 30
15 Deltid Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge 15
30 Deltid Helserett 30
Heltid HFL 2015/2016
15 Heltid/deltid Human resource management 15
15 Deltid Innovasjon i tjenesteyting 15
5 Deltid Innovasjonsdidaktikk 5
15 Deltid Innovasjonspolitikk og næringsutvikling 15
7,5 Deltid Innovasjonsprosesser i organisasjoner 7,5
30 Deltid Internasjonal filmhistorie 30
15 Deltid Internasjonal politikk 15
15 Deltid Internasjonal politikk 15
Deltid Internasjonal politisk økonomi
30 Deltid Karriereveiledning 30
15 Deltid Kommunikasjon i profesjonelle kontekster 15
30 Deltid Ledelse av tverrfaglige prosesser 30
30 Deltid Lederutviklingsprogrammet Helsefremmende ledelse 30
15 Deltid Lokalt utviklingsarbeid 15
30 Deltid Læringsledelse og vurdering 30
30 Deltid Læringsmiljø og gruppeledelse 30
30 Deltid Lønns- og personalarbeid 30
15 Deltid Lønnsarbeid 15
30 Deltid Matematikk 2 30
30 Deltid Nasjonal Innovasjonsskole for kommunesektoren 30
15 Deltid Norsk filmhistorie 15
15 Deltid Organisasjonsutforming i offentlig sektor 15
30 Heltid/deltid Pedagogikk årsstudium, del 2 30
15 Deltid Pedagogisk kompetanseutvikling 15
15 Deltid Personalarbeid 15
30 Deltid Personalutvikling og ledelse 1 30
15 Deltid Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge 15
7,5 Deltid Perspektiver på innovasjon 7,5
15 Heltid/deltid Politikk, planlegging og partnerskap 15
15 Deltid Rådgivning og veiledning I 15
15 Deltid Rådgivning og veiledning II 15
15 Deltid Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse 15
30 Deltid SAMPLAN 30
30 Deltid Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering 30
15 Deltid Spillavhengighet og problemskapende dataspilling 15
30 Deltid Språk, lesing, skriving 30
15 Deltid Studentveiledning i praksis 15
60 Deltid Tverrfaglig veiledning 60
60 Deltid Psykososialt arbeid med barn og unge 60
30 Deltid Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen 30
30 Deltid Veksthus for ledere i kommunal sektor 30
60 Deltid Barnehagepedagogikk 60
30 Deltid Videreutdanning i rådgivning 1 30
30 Deltid Helse og omsorg i Plan 30
15 Deltid Vitenskapsteori og forskningsmetode 15
15 Deltid Økonomisk rådgivning 15
Sist oppdatert: Arve Bernhard Thorsberg 22.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L