Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Studiehåndbøker > Studiehåndbok 2016 - 2017

Studiehåndbok 2016 - 2017

Denne siden viser HiLs studieportefølje for studieåret 2016/2017

Årsstudier

Master

Bachelor

PhD/forskerutdanning

(kommer)

   
   

Etter- og videreutdanning

15 Deltid Personalarbeid påbygningsstudium 15
7,5 Heltid Acting for the camera 7,5
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
60 Deltid Pedagogikk deltid 60
15 Deltid Barnevern i et minoritetsperspektiv (2016) 15
15 Deltid Barnevernfaglig utredningsarbeid 15
Heltid Brosjyre Ledelse av tverrfaglige prosesser 2017
15 Deltid Bærekraftig samfunn 15
15 Deltid Digital sikkerhetskultur 15
30 Deltid Filmmusikk-komposisjon 30
30 Deltid Helserett 30
15 Deltid Innovasjon og samarbeid i kommunesektoren 15
7,5 Heltid Innovasjonsprosesser i organisasjoner 7,5
30 Deltid Internasjonal filmhistorie 30
15 Deltid Internasjonal politikk 15
30 Deltid Karriereveiledning 30
30 Deltid Ledelse av tverrfaglige prosesser 30
30 Deltid Læringsledelse og vurdering 30
30 Deltid Læringsmiljø og gruppeledelse 30
30 Deltid Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen 30
30 Deltid Lønns- og personalarbeid 30
15 Deltid Lønnsarbeid 15
30 Deltid Matematikk 2 30
15 Deltid Myndiggjørende ledelse 15
30 Deltid Nasjonal Innovasjonsskole for kommunesektoren 30
15 Deltid Norsk filmhistorie 15
15 Deltid KS-studium Norsk kommunesektor og EU/EØS 15
15 Deltid Personalarbeid 15
30 Deltid PU1 - Personalutvikling og ledelse 1 30
30 Deltid PU2 - Ledelse - myndiggjøring og prosjekt 30
30 Deltid Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering 30
15 Deltid Spilleavhengighet problemskapende dataspilling 15
30 Deltid Språk, lesing, skriving 30
15 Deltid Studentveiledning i praksis 15
15 The Artist as (Film School) Teacher 15
60 Deltid Tverrfaglig veiledning 60
60 Deltid Psykososialt arbeid med barn og unge 60
Heltid Undervisningsplan høsten 2016 PU1
30 Deltid Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen 30
15 Deltid Verdiskapende prosjektledelse 15
30 Deltid Videreutdanning i barnevern 30
30 Deltid Videreutdanning i rådgivning 2 30
30 Deltid Videreutdanning i rådgivning 1 30
30 Deltid Helse og omsorg i Plan 30
15 Deltid Økonomisk rådgivning 15
Sist oppdatert: Ane-Gunhild Amirnejad 03.02.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L