Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Studier etter fagområder (Ikke i bruk) > Reiseliv, kultur og opplevelser

Yrkesmuligheter

 • Økonomisjef/konsulent
 • Personalsjef/konsulent
 • Kultursjef/konsulent
 • Rådmann
 • Turistsjef
 • Markedskonsulent
 • Reiselivskonsulent
 • Leder av reiselivsbedrifter
 • Leder av kulturprosjekter
 • Prosjektleder
 • Selvstendig næringsdrivende
 • Konsulent i frivillige organisasjoner

Reiseliv, kultur og opplevelser

Peer Gynt

Foto: Finn Olsen

Reiseliv, kultur og opplevelser er verdens raskest voksende næringer, og er også viktige eksportnæringer for Norge. Høgskolen i Lillehammer kan tilby flere spennende utdanninger innen disse områdene. Dette er lederutdanninger knyttet til fagfeltene kulturprosjektledelse, reiseliv og turismeopplevelser.

Studiene ved HiL passer først og fremst for deg som ønsker å være en skapende pådriver innen disse næringene, enten som prosjektleder eller som leder av en bedrift.

Reiselivsledelse
Denne bachelorutdanningen passer for deg som ønsker å jobbe med utvikling og ledelse av en destinasjon eller med reiselivsprosjekter i privat og offentlig sektor. Du får også faglige kvalifikasjoner til å jobbe med produktutvikling, markedsføring, salg og utvikling av virksomheter som attraksjonsbedrifter, aktivitetsanlegg, turoperatører, kurs- og konferanseaktører og overnattingsanlegg.

Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser
Bachelorutdanningen i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser gir et solid faglig fundament innen markedsføring og ledelse med fokus på å planlegge, utvikle og tilrettelegge for turismeopplevelser. I studiet vil du blant annet få kunnskaper om viktigheten av kreative prosesser. Det legges vekt på å utvikle dine evner og ferdigheter knyttet til å lede en idéprosess frem til at tilbudet markedsføres for aktuelle kundegrupper. Utdanningen gir deg kvalifikasjoner for arbeidsoppgaver innenfor produktutvikling, markedsføring og ledelse i bedrifter som tilbyr aktivitets-, opplevelses- og arrangementstilbud.

De to utdanningene som er beskrevet ovenfor, har et felles første studieår. Etter første studieår er det derfor mulig å søke overflytting mellom bachelorutdanningene. For deg som er usikker på om et bachelorstudium er riktig, er årsstudiet i Reiseliv og turisme en mulighet.

Hvis du er søker, lurer på om studiene er noe for deg eller er student - bli med i studiene sin Facebookgruppe.

Kulturprosjektledelse
Prosjektorganisering er en stadig vanligere organisasjonsform i kultursektoren, og Bachelor i kulturprosjektledelse er skreddersydd for denne utviklingen.

Her får du kompetanse i å utvikle og gjennomføre ulike kulturprosjekter, som f.eks. festivaler og utstillinger. I løpet av studiet kan du spesialisere deg innen et kulturområde (billedkunst, film, musikk, teater, litteratur eller lignende).

Studiet er både teoretisk og praktisk. Allerede i første semester deltar du i utvikling og gjennomføring av flere praktiske prosjekter som stiller krav til kreativitet og organiseringsevne. Innenfor kulturprosjektledelse kan du også ta årsstudium.

Utenlandsopphold
På alle tre bachelorstudiene er det muligheter for et studieopphold i utlandet.

Sist oppdatert: Gro Vasbotten 20.05.2010

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L