Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Oppryksseremonier

Opprykksseremonier for førstelektorkandidater som har gjennomført førstelektorprogrammet ved HiL og fått tilkjent førstelektorkompetanse:

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L