Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Praksisnær forskning

Førstelektorutvalget ved HiL har fra 2010 tilbydd emnet Praksisnær forskning til ansatte ved høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark.

I mars 2014 ble emnet omregistrert til akkreditert kurs og er nå et ph.d.-kurs i studieporteføljen på ph.d.-programmene "Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling" (BUK) og "Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor" (INTOP) ved HiL. Begge programmene utdanner for profesjonsfelt der praksisnær forskning er sentral som metode, og der innovasjon og utvikling kan studeres og drives i feltenes praksis.

 

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 08.04.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L