Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Veiledning i en høgskolekontekst

Emnet "Veiledning i en høgskolekontekst" tilbys som et valgfritt emne i førstelektorprogrammet.

Emnets hovedmål:

  • Deltakerne skal få økt kunnskap om veiledning som fagfelt og settes i stand til å orientere seg i dette faglige landskapet med hovedfokus på egen kontekst.
  • Deltakerne skal gjennom utvalgte metoder settes i stand til å drive reflektert veiledningspraksis og kunne ta et metaperspektiv på egen veiledning.

Les fullstendig emnebeskrivelse her

Opptak
Emnet går vanligvis over ett høstsemester, med påmeldingsfrist før sommeren. Det legges opp til tre samlinger i løpet av høsten. Emnet avsluttes med eksamen i form av et narrativt essay. Emnet har plass til maksimalt 12 deltakere.

Emnet er et samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer (HiL), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Hedmark (HiHm). For medarbeidere ved HiL, HiG og HiHm er det ingen studieavgift og det er mulig å delta ved emnet uavhengig av førstelektorprogrammet. Kandidater som er tatt opp ved førstelektorprogrammet ved HiL, HiG eller HiHm prioriteres. Videre prioriteres medarbeidere i fast undervisnings- og forskerstilling. De som ikke er førstelektorkandidater må få dekket eventuell veiledning fra egen institusjon.

Studiepoeng
Emnet er ikke studiepoenggivende, men tilsvarer 5 studiepoeng.

Emneansvarlig
Førstelektor Anne-Marie Aubert

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 10.05.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L