Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Utdypende beskrivelse av år, ba, ma, PhD/førstelektor og EVU-tilbudet > Førstelektorprogram > Veiledningskurs for veiledere på ph.d.- og førstelektornivå

Påmelding

Påmelding via kurs@hil.no

- frist 23. juni

Veiledningskurs for veiledere på ph.d.- og førstelektornivå

Utvalg for høgskolepedagogikk i samarbeid med ph.d.-utvalget ved HINN, Lillehammer, tilbyr kurs for veiledere på ph.d.- og førstelektornivå studieåret 2017/18.

Målsetting

Utvikle forskningsveiledning på HiL til en profesjonell og kvalitativ høy virksomhet gjennom å gi veiledere mulighet til å videreutvikle seg som veiledere. Dette skjer på kurset gjennom å stimulere til økt forståelse for veiledningsprosesser, temaer og arbeidsmåter av betydning for veiledning på høyt akademisk nivå.

Målgruppe
Ansatte som enten er veiledere av stipendiater på ph.d.- områder og førstelektorprogram eller har hatt og forventer slike oppgaver framover. Egen veiledningspraksis er nødvendig for deltakelse. Egen veiledningspraksis kan være på ph.d./førstelekto nivå og/eller veiledning på BA/MA.

Antall plasser

Maks 12 minimum 6

Organisering 

Tre 2-dagers samlinger over ett år og gruppeveiledning 2 x 3 timer i mellomperioder.

Samlingene finner sted på Storhove, Lillehammer, mandager og tirsdager fra kl. 0915–1530 følgende datoer:

 • 21. og 22. august 2017
 • 15. og 16. januar 2018
 • 4. og 5. juni 2018                

Tidspunkter for kollegaveiledning i mellomperiodene avtales nærmere med deltakerne ved oppstart. 

Arbeidsmåter og innhold

 • Forberedelse til første samling: skrive sin egen læringshistorie knyttet til erfaringer som veileder og mottaker av veiledning. Dette materialet skal brukes i første kollegaveiledning som skjer på samling 1
 • Kollegaveiledning i delt gruppe på hver samling + 2 ganger (a 3 timer) mellom samling 1 og 2 mellom samling 2 og 3. Loggskriving, videotaping av egen veiledning og intervju med stipendiater er eksempler på arbeidsmåter som gir grunnlag for kollegaveiledning.

Samling 1

 • Forventningsavklaring, innhold, struktur og målsetting med kurset
 • Introduksjon til veiledning som fagfelt med fokus på forskningsveiledning
 • Forskningsveiledning prosess og metode
 • Kollegaveiledning (3 timer) etablering og arbeid med egen læringshistorie
 • Avslutning – oppsummering og veien videre

Samling 2  

Veiledning på tekst 

Samling 3

Veiledning som etisk handling
Aktuell tematikk, framlegg fra deltakere

 • Strukturelle rammer
 • Hvordan tenker kommisjoner?
 • Oppsummering egen utvikling som veileder

Litteratur

Aktuelle forfattere: Anne Lee, Ingvild Folkvord, Gunnar Handal og Per Lauvås, artikler fra tilsvarende kurs ved Universitetet i Karlstad m.m.

Nærvær
Kurset forutsetter nærvær på alle aktiviteter for ivaretakelse av prosess og kontinuitet.

Fagansvarlige

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 27.04.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L